• Inregistrare
PDF Imprimare Email
Termeni şi condiţii de utilizare a platformei e-learning
1. Acceptarea condiţiilor

Platforma e-learning a programului de formare COMPETENTE ANTREPRENORIALE (denumită în continuare PLATFORMA), administrată de Centrul de Consiliere si Orientare in Cariera reprezentată prin aplicaţia instalată la adresa:   http://portal.antreprenor.upb.ro Folosirea PLATFORMEI presupune acceptarea în totalitate a termenilor şi condiţiilor expuse mai jos.

Termenii şi condiţiile pot fi schimbate în orice moment de către administratorul PLATFORMEI, fără notificarea prealabilă a persoanelor care îl utilizează, denumite în continuare "Utilizatori".

Utilizatorii vor avea acces permanent la termenii şi condiţiile pentru utilizarea serviciilor pentru a le putea consulta în orice moment. În cazul în care nu sunt de acord cu condiţiile impuse, Utilizatorii trebuie să înceteze accesarea PLATFORMEI.2. Descrierea serviciilor

PLATFORMA oferă utilizatorilor săi, prin intermediul aplicaţiilor sale, o vedere generală a ofertei educaţionale a universităţii, mijloace de informare şi comunicare (ştiri), un mediu de colaborare util în derularea activităţilor educaţionale curente, un mijloc eficient de evaluare internă a performanţelor educaţionale. PLATFORMA realizează, prin aportul utilizatorilor săi, un depozit de informaţii, materiale didactice, din domenii şi specializări diferite. PLATFORMA are ca principal obiectiv realizarea unui mediu interactiv de comunicare şi consultare a documentelor oferite şi de participare la activităţile virtuale iniţiate.3. Condiţii de acces

Accesul utilizatorilor la serviciile şi informaţiile din cadrul PLATFORMEI este protejat prin “nume utilizator” şi “parolă”. Vă recomandăm să nu dezvăluiţi nimănui datele de acces. PLATFORMA nu va cere niciodată datele dumneavoastră de acces în mesaje sau telefoane nesolicitate. Nu dezvăluiţi aceste date persoanelor care vă cer acest lucru. Mai mult, aveţi obligaţia de a verifica periodic dacă datele de acces nu au fost alterate şi de a raporta în cel mai scurt timp orice disfuncţionalitate către personalul de administrare a PLATFORMEI.

Pentru a putea utiliza aceste servicii, trebuie să: (a) comunicaţi informaţii personale reale, exacte, actuale şi complete aşa cum sunt cerute în formularele de înregistrare şi (b) să le actualizaţi de câte ori este nevoie, pentru a menţine aceste informaţii reale, exacte, actuale şi complete.

Dacă veţi furniza informaţii nereale, inexacte, neactuale sau incomplete, ori există suspiciunea că informaţiile sunt nereale, inexacte, neactuale sau incomplete, administratorul PLATFORMEI are dreptul de a suspenda temporar sau definitiv contul dumneavoastră de utilizator.

„Numele de utilizator” şi „parola” pentru noii utilizatori vor fi generate automat de administratorul platformei, la începutul fiecărei formatii de curs, pe baza datelor personale furnizate cu ocazia concursurilor de selectie. Aceste date vor fi comunicate în parte fiecărui utilizator prin e-mail sau la prima intalnire de formare.

Utilizatorii au obligaţia de a semna mesajele cu numele complet. Administratorul are obligaţia de răspunde solicitărilor adresate prin email în 48 ore de la primirea acestora. Administratorul are dreptul de a arhiva orice corespondență cu utilizatorii platformei,realizată prin intermediul emailului.

Vă recomandăm ca la sfârşitul fiecărei sesiuni de utilizare a PLATFORMEI să închideţi contul utilizând butonul corespunzător. Vă sfătuim, de asemenea, să închideţi la sfârşitul sesiunii şi fereastra browser-ului în care aţi lucrat.4. Practici generale privind utilizarea şi stocarea

PLATFORMA poate stabili un set de practici generale şi limitări privind utilizarea serviciilor.

Astfel, dimensiunea maximă a unui fişier ce poate fi încărcat pe server este de 5 MB.5. Conţinut

Prin prezentul acord, acceptaţi ca toate informaţiile: date, text, software, fotografii, grafice, mesaje sau alte materiale (numite în continuare "CONŢINUT"), indiferent dacă au fost afişate în mod public sau transmise individual, privat, revin în responsabilitatea unică a persoanei care a fost sursa acestor materiale. Aceasta înseamnă că dumneavoastră, şi nu PLATFORMA, sunteţi în întregime responsabili pentru toate materialele pe care le încărcaţi şi le puneţi la dispoziţie în mod public pe contul dvs. de pe PLATFORMA.

PLATFORMA monitorizează, dar nu controlează, conţinutul transmis, şi astfel nu garantează acurateţea, integritatea şi calitatea acestui conţinut. Înţelegeţi că prin folosirea serviciilor oferite de PLATFORMA, puteţi fi expus la un conţinut care poate fi ofensator sau indecent.

Sunteţi de acord să nu folosiţi serviciile puse la dispoziţie de PLATFORMA pentru a:

- încărca, publica sau transmite orice conţinut care este ilegal, defăimător, ofensator, ameninţător,

abuziv, vulgar, obscen, afectează intimitatea altei persoane, îndeamnă la ură rasială, etnică sau este

în alt mod ofensator;

- intimida, ofensa sau răni minorii, în orice mod sau sub orice formă;

- pretinde că sunteţi o alta persoană sau instituţie, inclusiv, dar nu limitat la, reprezentant al PLATFORMEI, lider sau mediator al unei discuţii sau să afirmaţi în mod fals sau să indicaţi în alt fel afilierea cu o anumită persoană sau instituţie;

- falsifica datele de identificare sau să le manipulaţi în alt mod, cu scopul de a deghiza sau ascunde originea oricărui conţinut transmis prin intermediul PLATFORMEI sau să dezvolte pagini ori imagini ascunse (precum cele care nu au niciun link activ de pe o pagină a utilizatorului respectiv);

- încărca, posta, difuza sau transmite orice conţinut pentru care nu aveţi dreptul legal de transmitere sau difuzare în orice condiţii, sub orice sistem juridic, românesc sau străin, relaţii contractuale sau de încredere (cum sunt informaţiile confidenţiale, cele aflate sub drept de proprietate, aflate sau dezvăluite ca parte a relaţiilor de serviciu sau aflate sub incidenţa acordurilor de confidenţialitate);

- încărca, posta, difuza sau transmite orice tip de conţinut care încalcă orice patent sau marcă protejată, secret  comercial, drept de autor sau alte drepturi de proprietate ale oricărui terţ;

- încărca, posta, difuza sau transmite orice tip de publicitate, materiale promoţionale, oferte comerciale, informaţii cu caracter politic, "junk mail", "spam", scrisori în lanţ, scheme piramidale sau orice altă formă de solicitări, cu excepţia porţiunilor din serviciu care sunt formate cu acest scop;

- încărca, posta, difuza sau transmite orice material care conţine viruşi sau orice alt tip de cod, fişiere sau programe care sunt create să distrugă, întrerupă sau să limiteze funcţionarea oricărui alt software, componente hardware sau echipament de telecomunicaţii;

- interveni în sau întrerupe serviciile / serverele / reţelele conectate la PLATFORMA sau să încalce orice cerinţe, proceduri, politici sau regulamente;

- încălca în mod intenţionat sau nu, orice lege locală, naţională sau internaţională, inclusiv, dar nu limitat la, orice regulament care are valoare de lege;

- promova sau furniza informaţii despre modul de derulare a activităţilor ilegale, promova rănirea fizică sau verbală împotriva oricărui grup sau persoană, sau pentru a promova orice act de cruzime faţă de animale. Aceasta poate include dar nu este limitat la a furniza informaţii despre modul de a fabrica, achiziţiona sau asambla bombe, grenade sau alte tipuri de arme si crearea de site-uri "crush";

- folosi pagina personală sau directorul propriu ca loc de depozit pentru a încărca pagina. plecând de la alt link decât cel existent în cadrul PLATFORMEI, sau ca modalitate de intrare pe alt site personal.6. Legături la alte pagini de internet

PLATFORMA poate conţine legături către pagini de internet ale unor terţe părţi. Posibilitatea de a crea aceste legături este dată utilizatorului ca un avantaj; PLATFORMA nu deţine niciun control asupra siturilor de acest fel.

PLATFORMA nu este responsabilă pentru disponibilitatea acestor situri externe, nu sprijină şi nu este responsabilă pentru conţinutul lor (reclamă, produsele sau alte materiale de pe sau disponibile pe astfel de situri).7. Drepturi de autor şi de proprietate intelectuală

PLATFORMA dă utilizatorului posibilitatea de a utiliza o anumită zonă pentru a depozita documente pentru uzul său personal sau pentru a le pune la dispoziţia altor persoane. Toate informațiile expuse, transmise sau conţinute pe PLATFORMA, inclusiv, dar nelimitându-se la, meniuri, articole, texte, fotografii, ilustraţii, înregistrări audio şi video, mărci de fabricaţie, mărci de servicii, sunt protejate de către legile dreptului de autor şi de proprietate intelectuală.

Conţinutul este deţinut de către PLATFORMA şi utilizatorii autorizaţi. Utilizatorul poate folosi copii, să le distribuie şi transmită conţinutul numai în măsura în care aceasta se face ca parte a folosirii datelor personale ale autorului şi cu acordul acestuia. Utilizatorul acceptă să nu modifice, publice, transmită, transfere, vândă, reproducă, distribuie, furnizeze, expună sau să exploateze comercial în vreun fel orice conţinut sau să încalce marca de fabricaţie sau marca serviciului cuprinsă într-un astfel de conţinut.

8. Modificări ale serviciului

PLATFORMA îşi rezervă dreptul de a modifica, în orice moment sau la anumite intervale de timp, să întrerupă, temporar sau în mod permanent serviciile puse la dispoziţie (în totalitate sau numai în parte), cu sau fără o notificare prealabilă. Sunteți de acord că PLATFORMA nu este răspunzătoare faţă de dumneavoastră sau orice terţă persoană sau instituţie pentru orice modificare, suspendare sau întrerupere a serviciilor disponibile.9. Încetarea colaborării

Sunteţi de acord ca PLATFORMA, dacă consideră de cuviinţă, vă poate bloca accesul, utilizarea serviciilor sau folosirea oricăror altor servicii de care beneficiaţi sau să scoată şi să şteargă orice conţinut din cadrul serviciilor, pentru orice motiv, inclusiv dar nu limitat la, lipsa de folosire sau dacă PLATFORMA consideră că aţi violat sau nu aţi acţionat conform cu litera sau spiritual prezentului acord.

Sunteţi de acord ca orice încetare a accesului dumneavoastră la serviciile oferite, conform oricărei reguli din prezentul acord, poate fi efectuată fără o avertizare anticipată, şi luaţi la cunoştinţă şi sunteţi de acord că PLATFORMA poate dezactiva sau şterge imediat fişierele şi toate informaţiile în legătură cu acesta din contul personal şi/sau să interzică orice acces ulterior la astfel de fişiere. Mai mult, sunteţi de acord că PLATFORMA nu va fi răspunzătoare faţă de dumneavoastră sau orice terţă parte în orice mod pentru interzicerea şi/sau ştergerea contului şi a accesului la serviciile puse la dispoziţie prin intermediul PLATFORMEI.10. Limitarea răspunderii

Prin prezentul acord, PLATFORMA nu îşi asumă nicio răspundere în cazul în care anumite informaţii sunt furnizate cu întârziere, sunt pierdute, şterse, nu pot fi stocate sau nu pot fi accesate pe serverele noastre, din orice motiv. PLATFORMA nu îşi asumă nicio răspundere pentru consecinţele care pot apărea datorită întârzierii, pierderii sau inexactităţii informaţiilor publicate sau existente pe PLATFORMA. Utilizatorii vor folosi informaţiile furnizate în cadrul PLATFORMEI pe propria răspundere, iar în cazul unei daune generate de utilizarea serviciilor sau informaţiilor furnizate, utilizatorii acceptă că PLATFORMA va fi absolvită de orice răspundere.11. Despăgubiri

Sunteţi de acord să despăgubiţi şi să protejaţi PLATFORMA de orice pretenţii sau cereri, inclusiv cheltuieli de judecată sau onorarii pentru avocaţi, făcute de o terţă persoană sau organizaţie datorită sau reieşind din conţinutul materialului personal sau datorită folosirii serviciilor PLATFORMEI, violării prezentului acord sau violării oricăror drepturi ale acelui terţ.12. Încălcarea condiţiilor

Orice încălcare a acestor condiții de utilizare va fi comunicată administratorului PLATFORMEI la adresa de email Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza
 


UPB
Copyright © 2017. Antreprenor - Universitatea Politehnica - Bucuresti.

S5 Box

*
*
*
*
*

Campurile marcate cu asterix (*) sunt obligatorii.