• Inregistrare
PDF Imprimare Email

Modulul 9

MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE ÎN FIRME DE TIP START-UP
Modulul „Managementul resurselor umane în firme de tip start-up” abordează această temă din perspectiva aspectelor esenţiale pe care trebuie să le aibă în vedere un antreprenor la debutul afacerii sale. Dincolo de o idee de afacere foarte bună, de un studiu de piaţă bine documentat sau de asigurarea unor investiţii materiale şi financiare serioase, orice iniţiativă antreprenorială se bazează, în mare măsură,  pe o resursă foarte valoroasă: personalul angajat.

Modulul se concentrează pe aspecte esenţiale şi accentuează utilitatea practică a informaţiilor prezentate, pornind de la organigramă, analiza nevoilor de personal şi continuând cu analiza posturilor şi întocmirea fişelor de post. Un aspect esenţial avut în vedere este cel referitor la legislaţia muncii, cursanţii fiind familiarizaţi cu termenii juridici specifici domeniului.

Obiectivele propuse, atât pentru partea teoretică, cât şi pentru aplicaţii au în vedere aspecte practice şi imediat utilizabile de către antreprenorii la început de drum, precum:utilizarea termenilor specifici domeniului de management al resurselor umane, formularea de  probleme şi identificarea  soluţilori cu privire la asigurarea eficienţei procesului de   gestiune a resurselor,evaluarea nevoii de personal specifice unei firme de tip start-up şi întocmirea unui plan de recrutare în acest sens, abordarea situaţiilor concrete de legislaţia muncii în gestiunea resurselor umane dintr-o firma de start-up.

În privinţa modalităţilor de transmitere a informaţiei, cursul se bazează pe interactivitatea directă dintre formatori şi participanţi, accentul fiind pus pe orele de aplicaţie în care se exersează abilităţi şi se lucrează efectiv. Modalitatea de evaluare are în vedere gradul de participarea a cursanţilor la activităţile desfăşurate, precum şi rezultatul orelor de aplicaţie şi lucru individual, concretizate prin portofolii de activitate.

Criteriile de evaluare au în vedere cunoaşterea condiţiilor impuse de legislaţie pentru recrutarea şi angajarea resurselor umane şi a paşilor necesari pentru asigurarea personalului potrivit, în timp optim şi cu costuri minime.

Conceput pentru a fi util afacerilor de tip start-up, cursul îşi propune să creeze antreprenorilor aflaţi la început de drum, o imagine cât mai completă a tuturor aspectelor esenţiale ce ţin de managementul resurselor umane.

Modulul „Managementul resurselor umane în firme de tip start-up” abordează această temă din perspectiva aspectelor esenţiale pe care trebuie să le aibă în vedere un antreprenor la debutul afacerii sale. Dincolo de o idee de afacere foarte bună, de un studiu de piaţă bine documentat sau de asigurarea unor investiţii materiale şi financiare serioase, orice iniţiativă antreprenorială se bazează, în mare măsură,  pe o resursă foarte valoroasă: personalul angajat.

Modulul se concentrează pe aspecte esenţiale şi accentuează utilitatea practică a informaţiilor prezentate, pornind de la organigramă, analiza nevoilor de personal şi continuând cu analiza posturilor şi întocmirea fişelor de post. Un aspect esenţial avut în vedere este cel referitor la legislaţia muncii, cursanţii fiind familiarizaţi cu termenii juridici specifici domeniului.

Obiectivele propuse, atât pentru partea teoretică, cât şi pentru aplicaţii au în vedere aspecte practice şi imediat utilizabile de către antreprenorii la început de drum, precum: utilizarea termenilor specifici domeniului de management al resurselor umane, formularea de  probleme şi identificarea  soluţilori cu privire la asigurarea eficienţei procesului de   gestiune a resurselor, evaluarea nevoii de personal specifice unei firme de tip start-up şi întocmirea unui plan de recrutare în acest sens, abordarea situaţiilor concrete de legislaţia muncii în gestiunea resurselor umane dintr-o firma de start-up.

În privinţa modalităţilor de transmitere a informaţiei, cursul se bazează pe interactivitatea directă dintre formatori şi participanţi, accentul fiind pus pe orele de aplicaţie în care se exersează abilităţi şi se lucrează efectiv. Modalitatea de evaluare are în vedere gradul de participarea a cursanţilor la activităţile desfăşurate, precum şi rezultatul orelor de aplicaţie şi lucru individual, concretizate prin portofolii de activitate.

Criteriile de evaluare au în vedere cunoaşterea condiţiilor impuse de legislaţie pentru recrutarea şi angajarea resurselor umane şi a paşilor necesari pentru asigurarea personalului potrivit, în timp optim şi cu costuri minime.

Conceput pentru a fi util afacerilor de tip start-up, cursul îşi propune să creeze antreprenorilor aflaţi la început de drum, o imagine cât mai completă a tuturor aspectelor esenţiale ce ţin de managementul resurselor umane.


Atenție! Pentru suportul de curs și pentru alte materiale suplimentare trebuie să vă autentificați.

 

Managementul resurselor umane in firme de tip START-UPUPB
Copyright © 2017. Antreprenor - Universitatea Politehnica - Bucuresti.

S5 Box

*
*
*
*
*

Campurile marcate cu asterix (*) sunt obligatorii.