• Inregistrare
PDF Imprimare Email

                                          
Modulul 7

TEHNOLOGII INFORMAŢIONALE ÎN SPRIJINUL AFACERII TALE
Rolul modulului „TEHNOLOGII INFORMAŢIONALE ÎN SPRIJINUL AFACERII TALE“ este de a familiariza cursanţii cu terminologia şi conceptele specifice noilor tehnologii informatice, cu aplicațiile WEB 2.0 existente în mediul virtual şi totodată exemplificării gestiunii primare a datelor unei firme utilizând aplicaţia Microsoft Excel. De asemenea, parcurgând aplicaţiile de la fiecare capitol şi subcapitol cursanţii vor fi capabili să utilizeze adecvat aceste tehnologii, să elaboreze şi să susţină o campanie publicitară în mediul virtual folosind tehnologiile existente în mediul virtual.

Din punct de vedere al conţinutului, modulul este structurat pe patru capitole, care vor fi parcurse atât în cadrul activităţilor directe, teoretice şi practice, prin interacţiunea directă dintre formatori şi cursanţi, cât şi în cadrul orelor alocate studiului individual. În acord cu scopul programului de formare profesională continuă, în cadrul căruia se integrează şi se derulează acest modul, nivelul de abordare a capitolelor de către autori este unul de iniţiere în specificul tematicii managementului de proiect, oferind baza necesară pentru cursanţi în înţelegerea şi practica unor demersuri ulterioare de aprofundare.

În cadrul primului capitol, intitulat Utilizarea Microsoft Excel pentru generarea informaţiilor pentru managementul unei firme, ne propunem o explicitare a principalelor  facilităţi oferite de către Microsoft Excel pentru gestiunea datelor. O atenţie deosebită se dă rapoartelor, tabelelor şi graficelor pivot, materiale necesare unei bune gestionări a unei firme. Toate noţiunile teoretice sunt exemplificate de autor cu o serie de aplicaţii practice (pe Cd-ul suportului de curs sunt oferite aplicaţii in format electronic), fiecare aplicaţie fiind explicată pas cu pas prin capturi de imagini si informaţii ajutătoare.

În următorul capitol Tehnologii informaţionale în sprijinul afacerii tale se vizează informarea cursanţilor despre resursele hardware şi software necesare fiecărui business în parte, despre cum poţi să creezi o siglă, cum să accesezi resurse şi să creezi o prezentare de succes şi nu în ultimul rând despre Cloud Computing.

O atenţie deosebită se va acorda în capitolul Promovarea brand-ului on-line, analizei etapelor unei web campanii publicitare şi a noilor tehnologii web 2.0 existente (reţele de socializare, microblogging), utile pentru promovarea firmei. Un alt aspect abordat în acest capitol este obţinerea feedback-ului de la parteneri şi clienţi, feedback necesar strategiei oricărei firme.


Capitolul Site-uri şi Magazine online, vizează prezentarea contextului general, cum se optimizează site-urile şi identificarea elementelor definitorii ale site-urilor si magazine on-line, dar şi să accentueze în mod practic asupra situaţiilor problemă în dezvoltarea şi gestionarea acestora.

Pe parcursul activităţilor aplicative, cursanţii vor efectua o serie de studii de caz si analize SWOT, individuale sau în grupuri de lucru, care să conducă la înţelegerea şi construirea matricei logice a unui site / magazin on-line, pe baza analizei de exemple.  Metodele de învăţare utilizate în desfăşurarea activităţilor curente şi a aplicaţiilor sunt:  prelegerea-dezbatere, instruirea asistată de calculator, studiul de caz, elaborarea de proiecte, brainstormingul, dezbaterea, problematizare, exerciţiul. Cursanţii vor avea la dispoziţie suportul de curs în format electronic, pe platforma e-learning, însoţit de toate anexele şi materialele de învăţare – resursă necesare.

 

Atenție! Pentru suportul de curs și pentru alte materiale suplimentare trebuie să vă autentificați.

 

Tehnologii informaţionale în sprijinul afacerii taleUPB
Copyright © 2017. Antreprenor - Universitatea Politehnica - Bucuresti.

S5 Box

*
*
*
*
*

Campurile marcate cu asterix (*) sunt obligatorii.