• Inregistrare
PDF Imprimare Email
Modulul 6

MARKETING


Importanţa marketingului în dezvoltarea competenţelor antreprenoriale, este dovedită de gradul de dezvoltare a acestui domeniu, de complexitatea răspunsurilor pe care le oferă la problemele mai mult sau mai puţin uzuale ale oricărei organizaţii, la stilul impus de actuala piaţă mai mult globalizată decât specifică.

Obiectivul major al cursului îl reprezintă acumularea de cunoştinţe şi dezvoltarea abilităţilor practice asupra marketingului antreprenorial astfel încât să se determine cele mai eficiente decizii în ceea ce priveşte abordarea politicilor de marketing în vederea atingerii obiectivelor organizaţiei în cadrul mediului economic, politic şi social existent.

Pe parcursul cursului participanţii vor aprofunda noţiuni specifice marketingului – studii de nevoi, studii de piaţă, studii de implementare, studii de dezvoltare sau restructurare. Cursanţii vor deprinde aptitudini care să le permită să analizeze piaţa în care îşi desfăşoară activitatea şi să elaboreze strategiile necesare care să asigure integrarea produselor/afacerii în economia de piaţă modernă. Cursanţii vor explora conceptul de strategii avansate, utilizarea principiilor economice şi a instrumentelor de marketing specifice necesare pentru a asigura elaborarea planurilor de marketing de succes.

Din categoria competenţe de bază pentru un specialist în marketing antreprenorial nu ar trebui să lipsească dezvoltarea unor competenţe precum: utilizarea conceptelor specific marketingului antreprenorial, identificarea categoriilor de clienți și a nevoilor acestora, identificarea posibilităților de adaptarea a propriei organizații la particularitățile economiei modern, argumentarea politicilor de marketing antreprenorial.

Va fi întregită formarea specialistului în marketing antreprenorial de dezvoltarea unor competenţe de managementul carierei ca: dezvoltarea competențelor necesare unui manager pentru adaptarea la economia de piață  şi adoptarea de conduite eficiente pentru depăşirea situaţiilor de criză.

Evaluarea cunoștințelor la disciplina”Marketing” se va realiza pe baza unor criterii minime de evaluare ce vor urmării capacitatea de definire şi utilizare corectă a conceptelor din domeniul marketingului, abilitatea de a prezenta cu claritate, realism și creativitate exemple de bună practică în domeniul marketingului pe parcursul activităților practice cât și capacitatea de a culege  informatii suficiente și relevante, utilizând surse și metode variate de informare, realizând analize pertinente și capacitatea de a realiza un plan de marketing coerent și realist de acțiune adaptat nevoilor consumatorului.Atenție! Pentru suportul de curs și pentru alte materiale suplimentare trebuie să vă autentificați.


 

MarketingUPB
Copyright © 2017. Antreprenor - Universitatea Politehnica - Bucuresti.

S5 Box

*
*
*
*
*

Campurile marcate cu asterix (*) sunt obligatorii.