• Inregistrare
PDF Imprimare Email

Modulul 5

MANAGEMENT STRATEGIC PENTRU TINERII ANTREPRENORI
Rolul modulului ,,Management strategic pentru tinerii antreprenori” este de a crea abilităţi strategice la nivelul cursanţilor ce pot fi aplicate în cadrul organizaţiei pe care o vor dezvolta, organizaţie proprie sau cea în care îşi desfăşoară activitatea. De asemenea cursanţii se vor familiariza cu terminologia şi conceptele specifice managementului strategic, precum şi tipurile de strategii, analize de piaţă şi concurenţiale, înţelegerea la nivel local şi global a contextului.
Modulul este structurat pe 4 teme care se vor parcurge atât în cadrul activităţilor faţă în faţă (curs şi aplicaţii), cât şi prin studiu individual.
În cadrul primei teme, Conceptul de management strategic, sunt definite conceptele necesare în managementul strategic și sunt descrise caracteristicile şi principiile procesului de management strategic. Se prezintă pe larg gândirea strategică şi abordarea strategică din cadrul unei organizaţii în era internetului, modificările ce au loc în mediul concurenţial datorită noilor tehnologii IT precum şi modelul de business al comerţului electronic.
Strategia unei companii este detaliată în etapele sale de la misiune, viziune până la prezentarea scopurilor şi obiectivelor şi a întregii derulări a procesului de management strategic subliniindu-se importanţa întrebărilor strategice, a abilităţilor manageriale, a modului de formulare şi alegere a strategiilor.
Tema 2 vizează Analiza mediului intern și extern al unei afaceri. O atenţie deosebită se va acorda rolului pe care îl joacă aceasta în stabilirea unor ţinte strategice, obiective, standardelor etice precum și modului în care se face analiza mediului intern şi extern al unei companii.
Extrem de importantă este Analiza SWOT în care se vor defini cele patru arii: puncte slabe, puncte tari, oportunităţi şi ameninţări. O dată identificate, aceste arii sunt analizate și prioritizate, urmând ca ulterior ele să stea la baza indetificării alternativelor strategice.
La aplicaţiile aferente acestei teme cursanţii vor realiza individual sau în grup, o analiză SWOT.
În cadrul Temei 3 Elaborarea strategiei la nivelul firmei, cursanţii vor învăţa să elaboreze o strategie corespunzătoare firmei pe care şi-au propus să o dezvolte şi le vor fi prezentate în detaliu diverse tipuri de strategie.
Tema 4 Implementarea strategiei constitutie practic modul în care se implementează o strategie de la cadrul general până la monitorizare şi evaluare. Important este ca cursanţii să înteleagă cum vor alinia bugetele în cadrul strategiei alese, cum vor alege sistemul de motivare şi compensare al personalului, cum vor folosi resursele organizaţiei şi cum vor constitui sisteme de suport al strategiei respective.
În evaluarea activităţilor acestui modul se alocă o pondere de 40% participării la activităţile desfăşurate (raportări ale activităţii desfăşurate pe grupuri), 40% este alocată studiului de caz și 20% reprezintă evaluarea finală, care foloseşte ca instrument de evaluare portofoliul. În evaluare se va urmări modul în care cursanţii pot demonstra:
  • aplicarea corectă în practică a noțiunilor specifice domeniului managementului strategic
  •  analiza de mediu, stabilire de strategie, implementare, corecţie
  • abordarea critică a conceptelor, teoriilor şi principiilor de acțiune
  •  completarea corectă a unei analize SWOT la nivel de organizaţie
  • abilităţi de comunicare eficientă în cadrul grupului pentru rezolvarea unor situaţii/sarcini de lucru comune.
Rolul acestui curs este de a prezenta cursanţilor elemente de nivel mediu despre managementul strategic al unei companii, oferindu-le oportunitatea de a-şi dezvolta şi exersa adecvat abilităţi specifice necesare elaborării şi implementării unei strategii la nivelul organizaţiei ţinând cont de contextul în care o aplica , de piaţă şi de concurenţă.Atenție! Pentru suportul de curs și pentru alte materiale suplimentare trebuie să vă autentificați.
 

Management strategic pentru tinerii antreprenoriUPB
Copyright © 2017. Antreprenor - Universitatea Politehnica - Bucuresti.

S5 Box

*
*
*
*
*

Campurile marcate cu asterix (*) sunt obligatorii.