• Inregistrare
PDF Imprimare Email

                                                                                             
                                                                                           Modulul 4


                                                              INOVAREA AFACERIIRolul modulului ,,Inovarea afacerii” este de a familiariza cursantul cu o serie de aspecte ce ţin de managementul inovării. Lumea în care trăim evoluează din ce în ce mai repede. Noul, dorinţa de noutate, de progres, continuă să guverneze istoria omenirii. Astfel, apar cu o viteză uimitoare ramuri industriale, tehnologii şi materiale noi, sunt create  produse noi, care îndeplinesc funcţii noi, din ce în ce mai sofisticate, firmele sunt reorganizate pe baze noi, care să corespundă noilor cerinţe ale clienţilor şi să răspundă nevoilor de protecţie a mediului.

În cadrul modulului sunt prezentate pe larg noţiunile de bază ce ţin de creativitate şi inovare. Se pleacă de la necesitatea de a fi creativ, de a furniza şi evalua idei potenţial utile şi se ajunge la valorificarea acestora pe piaţă, urmărindu-se obţinerea de avantaje concurenţiale durabile prin capacitatea de a inova în mod constant.

Nevoia de inovare are la bază patru factori principali, şi anume: noile tehnologii, modificarea nevoilor clienţilor, intensificarea concurenţei şi modificarea mediului de afaceri. Este subliniat faptul că viitorul aparţine firmelor care vor crea noi modele de afaceri capabile să genereze noi surse de venituri. În ultimele decenii s-au produs schimbări uriaşe în economie şi în mediul de business. Tehnologia a modificat în mod radical cerinţele/condiţiile cadru de construire şi administrare a unei afaceri. La ora actuală, nevoia de inovare este din ce în ce mai mare, tendinţă care va creşte de altfel în viitorii ani în defavoarea muncii de rutină.

În cadrul modului este prezentat procesul de inovare, proces care a evoluat de la un angajament puternic orientat spre cercetare-dezvoltare cu accent pe puterea tehnologiei până la integrarea în cadrul firmei a furnizorilor cheie şi a clienţilor activi cu accent pe legături şi alianţe şi obţinerea unui răspuns flexibil şi diferenţiat cu concentrare pe tranzacţiile cost/timp

Orice firmă prezintă un potenţial de creativitate şi inovare. În general, oamenii au multe idei care pot fi cel puţin utile şi care pot conduce la apariţia unor soluţii cu adevărat valoroase în efortul firmei de a dobândi un anume avantaj competitiv. Potenţialul de inovare este în strânsă legătură cu celelalte potenţiale ale firmei: potenţialul uman, potenţialul tehnologic, potenţialul financiar, potenţialul managerial, potenţialul de cunoştinţe, potenţialul relaţional etc.

Nu este suficient ca o firmă să aibă potenţial de inovare, deci capacitate de a inova. Se pune problema ca inovarea să fie durabilă, bazată pe un mod de a gândi şi acţiona bine fundamentat, care să conducă în final la capabilitate de inovare. Aşadar, în continuare în cadrul modului este prezentată noţiunea de capabilitatea de inovare, aceea capacitate a unei firme de a inova cu succes pe o bază durabilă, rezultă din activarea şi valorificarea potenţialului de inovare existent în cadrul firmei.

Ultima parte a modului tratează aspectele ce ţin de managementul inovării, management care este responsabil de activare potenţialului inovativ al firmei. Sunt aduse în discuţie problematica managementului inovării,  numeroasele preocupări în domeniul promovării inovării prin intermediul standardizării, dificultăţile pe care le întâmpină managementul inovării, diferenţierea strictă între managementul inovării radicale şi inovării incrementale, diverse tehnici şi instrumente folosite în analiza managementului inovări la nivel de firmă.

De-a lungul întregului modul sunt prezentate o serie de studii de caz şi de bune practici în domeniul inovării care vin în întâmpinarea cursantului de-a înţelege problematica vastă ce ţine de inovare.

Modalitatea de evaluare a participanţilor la modulul Inovarea afacerii ia în calcul prezenţa cursanţilor la orele de curs  şi intervenţia acestora în discuţiile referitoare la temele abordate, activitatea acestora la diversele aplicaţii, precum şi modul în care aceştia vor fundamenta o temă finală, care urmăreşte întocmirea şi susţinerea unui plan de afacere pentru o afacere aflată la început (Start-up) sau pentru o afacere care există.Atenție! Pentru suportul de curs și pentru alte materiale suplimentare trebuie să vă autentificați.


 

Inovarea afaceriiUPB
Copyright © 2017. Antreprenor - Universitatea Politehnica - Bucuresti.

S5 Box

*
*
*
*
*

Campurile marcate cu asterix (*) sunt obligatorii.