• Inregistrare
Introducere Imprimare Email
Scris de Administrator   

Modulul 1

CULTURA ANTREPRENORIALĂ
 
Modulul  Cultura Antreprenorială deschide lista competenţelor antreprenoriale, fiind domeniul de bază pe care se poate construi/dobândi caracteristicile fundamentale ale unui antreprenor. El stă la baza structurii de învăţare în viziunea construcţiei întregului program de pregătire.

Autorii nu îşi propun să re-inventeze concepte, să analizeze în detaliu concepte, teorii, fundamente, tendinţe, ci să abordeze elementele esenţiale necesare completării bagajului de cunoştinţe, dar şi dobândirii şi exersării de abilităţi specifice antreprenoriatului. Punându-şi problema necunoscătorului în domeniu, autorii au căutat să înţeleagă nevoia persoanei aflate la început de drum în domeniul antreprenoriatului, dar şi metodele şi variantele ce ar fi ajutat la înţelegerea holistică a conceptelor şi teoriilor utilizate.

Modulul Cultura Antreprenorială abordeză o tematică esenţială pentru debutul cursanţilor în noţiunile elementare privind antreprenoriatul şi dobândirea competenţelor necesare. Modulul debutează cu elemente teoretice privind motivaţia personală. Termenul de motivaţie este analizat, explicat, fiind temeiul comportamentelor şi activităţilor pe care fiecare le realizăm zi de zi. Cu atât mai mult ni s-a părut esenţial cu cât legătura motivaţie-satisfacţie este clară, motivaţia fiind dorinţa interioară de a întreprinde ceva pentru propria satisfacţie.

Cursul urmează firesc cu descrierea teoriei ierarhizării nevoilor umane a lui Abraham Maslow. Cunoscută şi sub denumirea de Piramida lui Maslow, aceasta îşi găseşte locul în prezentul suport de curs, cu explicaţii detaliate şi reprezentare grafică în ideea de a face trecerea completă către subiectul următor destinat Carierei.

Conceptului de carieră i-am alocat un loc important dat fiind necesitatea înţelegerii de către cursanţi a tuturor aspectelor legate de carieră, pornind de la definiţii şi teorii, aici amintind Teoria lui Holland şi Teoria lui Schein, trecând apoi la detalierea a ceea ce înseamnă tranziţia în carieră, cu cele cinci etape ale sale şi finalizând cu un test  (anexă) de evaluare menit a ajuta cursanţii să determine, pe baza propriei personalităţi, în ce direcţie ar fi bine să urmeze o carieră.

Al doilea capitol al cursului este dedicat în totalitate Antreprenorului, pornind cu un scurt istoric privind termenul şi continuând cu delimitările conceptuale, pentru ca mai apoi să ne oprim asupra profilului general al unui antreprenor, punând accent pe abordarea integratoare a lui Jacques Filion, privind calităţile unui antreprenor.

Cel de-al treilea capitol al cursului abordează în totalitate tema eticii antreprenoriale.
Etica antreprenorială este un domeniu academic şi un subiect relativ recent. Am subliniat totuşi istoricul problematicii în domeniu, din perspective atât clasice cât şi moderne, şi am enumerat funcţiile eticii susţinând totodată şi rolul acesteia la nivelul întregii societăţi. Aceste informaţii au rolul de a facilita trecerea către noţiunile explicative, definiţiile şi conceptele Eticii în afaceri. Nu mai puţin importante ni s-au părut elementele de deontologie ale eticii în afaceri şi modelele, exemplele privind codurile etice ale organizaţiilor.

Criteriile de evaluare sunt concepute pentru a verifica, încă o dată, pe lângă exerciţiile şi studiile de caz practice din finalul fiecarui capitol, modul şi gradul de însuşire de către cursanţi a noţiunilor teoretice şi practice din cadrul modulului.              
Fiecare exercitiu are rolul de a face cursantul să îşi testeze cunoştinţele asimilate, să se autoevalueze, fie prin introspecţie, fie prin criterii furnizate de autori, pentru a cunoaşte şi a se familiariza cu conceptele utilizate, cu modul de comportament, cu modul de abordare a diferitelor probleme ivite şi cu modul de aplicare a cunoştinţelor teoretice dobândite în activitatea practică.

Anexele la suportul de curs, au fost construite, pe de-o parte, din teste de evaluare şi autoevaluare, menite să ajute cursanţii să se cunoască mai bine, să îşi cunoască valorile şi credinţele, să depisteze dacă au calităţi de antreprenor şi dacă propria personalitate îi ajută în acest sens.
Pe de altă parte, anexele cuprind şi un model de chestionar de evaluare a disciplinei în cadrul unei companii, dar şi un studiu de caz privind etica şi frauda în afaceri.

 

 Atenție! Pentru suportul de curs și pentru alte materiale suplimentare trebuie să vă autentificați.

 

 

Cultura antreprenorialăUPB
Copyright © 2017. Antreprenor - Universitatea Politehnica - Bucuresti.

S5 Box

*
*
*
*
*

Campurile marcate cu asterix (*) sunt obligatorii.